ĐỘI NGŨ GUCHI GROUP

Đội ngũ guchi Group

Đội ngũ Stylist của Guchi Group sẵn sàng để giúp bạn thay đổi kiểu tóc, thăng hạng tự tin.

Lee Guchi

- Founder

Yaya Trần

- Co-founder

Lâm Gia Mỹ

- Stylish

Đinh Lực

- Stylish

Robert Liêm

- Stylish

Tom

- Stylish

Ngọc Linh

- Stylish