PHỤC HỒI HƯ TỔN TOÀN DIỆN
Phục hồi hư tổn toàn diện
Sản phẩm phục hồi hư tổn giúp bảo vệ tóc tốt hơn khi đã trải qua nhiều lần uốn, duỗi, nhuộm... và hư tổn bởi tác nhân hoá học và nhiệt độ.