TẬP HỢP NHỮNG MẪU TÓC "MỐT" NHẤT HIỆN NAY

Tóc tém - Short Hair

Những năm gần đây, tóc ngắn Pixie là trào lưu "HOT" trong giới làm đẹp vì sức hút khó cưỡng và phù hợp với nhiều kiểu gương mặt. Cùng tham khảo những kiểu tóc Pixie được tạo mẫu bởi Guchi Hair Salon.
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair
Tóc tém - Short Hair